เงื่อนไขการให้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลต่อการใช้งานในเว็บไซต์และบริการทุกรูปแบบของ LUN KEI ONLINE
GAME (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " LUNKEIGAME " หรือ" เรา " บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ต่อสาธารณะชน การเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์และบริการใด ๆ
นั้น แสดงว่าท่านได้ยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาหลักดังนี้ : LUNKEIGAME
รวบรวมข้อมูลใดจากผู้ใช้งานบ้าง? ใช้และจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างไร?
เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้ฝ่ายที่สามเมื่อใด?
ผู้ปกครองควบคุมการใช้งานและเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างไร?
รวมไปถึงวิธีการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้
กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา
โปรดระวัง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานกับกิจกรรมออนไลน์ประเภทนี้
ที่นอกเหนือจากเว็บไซต์และเกมส์ของ LUNKEIGAME
ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถควบคุมกิจกรรมของเว็บไซต์อื่น ๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ฝ่ายที่สามโดยละเอียดก่อนมอบข้อมูลส่วนตัวให้ฝ่ายที่สาม
หากท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ออนไลน์ และบริการของ LUNKEIGAME ใดๆ
แสดงว่าท่านได้ยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แต่หากท่านไม่ยินยอมโปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ และบริการของ LUNKEIGAME
นอกจากนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ทุกเมื่อ
จึงขอให้ท่านคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด หากเรามีการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
เราจะแจ้งเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบในเว็บไซต์หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
และหากมีความจำเป็น เราจะเสนอตัวเลือกอื่น ๆให้ท่าน ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้งาน
หากท่านใช้งานเว็บไซต์และบริการของ LUNKEIGAME ต่อไป แปลว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
โปรดระวัง ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการมอบข้อมูลส่วนตัวให้เราหรือไม่
หากไม่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการของเรา
รายละเอียด
1. เนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมเนื้อหาใดบ้าง?
เกมส์ที่ LUNKEIGAME ให้บริการ บริหารบนอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เคลื่อนที่ LUNKEIGAME
ประกอบไปด้วยบริษัทในเครือ บริษัทลูก และบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุม หรือเกี่ยวข้องกับ
LUNKEIGAME ซึ่งในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกว่า " LUNKEIGAME ", "เรา" หรือ "พวกเรา"
เป็นต้น
หากท่านเยี่ยมชมและใช้งานบริการ และเว็บไซต์ของเรา (รวมไปถึงเว็บไซต์, เกมส์, แอปพลิเคชัน
และชื่อโดเมนของ LUNKEIGAME)
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ล้วนมีผลใช้งานกับการเยี่ยมชมและใช้งานบริการของท่านตามที่กล่าวมาข้างต้น
2. เรารวบรวมข้อมูลใดจากท่านบ้าง?
ก่อนเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเรา
ท่านอาจต้องมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเราเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้
หากท่านต้องลงทะเบียนสมัครบัญชีเพื่อเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์
และบริการของเราท่านอาจต้องมอบข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ให้เรา :
• อีเมลแอดเดรสของท่าน
• รหัสผ่าน
เพื่อช่วยเรายืนยันว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงบัญชีของท่านด้วยตัวเองหรือช่วยเราปรับปรุงข้อมูลการให้บริการอื่น
ๆ นอกจากนี้ท่านอาจต้องสร้างฟังก์ชั่นส่วนตัวบางอย่างภายในเว็บไซต์
หรือบริการซึ่งต้องป้อนข้อมูลส่วนตัว :
• รูปภาพของท่าน
• ชื่อผู้ใช้งานภายในเกม
• เพศของท่าน
• ข้อมูลส่วนตัวโดยละเอียด (เช่น อายุ หรือช่วงอายุ)
• เขตบริเวณที่ท่านอาศัยอยู่
• ลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังข้อมูลส่วนตัวของท่านในโซเชียลเน็ตเวิร์คอื่น ๆ
• รายละเอียดข้อมูลของเกมส์ที่ท่านเล่น
• ID ผู้เล่นที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ LUNKEIGAME เป็นผู้ทำขึ้น
หากท่านเลือกสร้างฟังก์ชั่นส่วนตัว ข้อมูลบางส่วนจะถูกเปิดเผย และดาวน์โหลดในเว็บไซต์และบริการ
(ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะ) :
• ID ผู้เล่นของท่าน
• รูปภาพในโปรไฟล์ผู้เล่นของท่าน
ท่านสามารถเช็ครายละเอียดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ในหน้าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของทุกๆ
เว็บไซต์ และบริการ
3. เรารวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งใด?
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการบริการที่ท่านใช้กับบริการของเรา(เช่น :
บัญชีที่ท่านลงทะเบียนในแพลตฟอร์มเกมส์ และติดตามเกมส์ใหม่ ๆของเรา เป็นต้น)
เราอาจขอให้ท่านแจ้งอีเมลแอดเดรส เบอร์ติดต่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือพาสปอร์ต) ที่อยู่
หรือเพศของท่านเป็นต้น นอกจากนี้ ขณะทุกท่านใช้บริการของเรา เราอาจรวบรวม IP ของท่าน
แต่เรารับรองว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากท่านโดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ท่านยินยอมอย่างแน่นอน
หรือนำข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลอื่น ๆ มาใช้รวมกัน

4. เรารวบรวมข้อมูลประเภทใดจากท่านบ้าง?
ข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ :
หากขณะท่านเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ และบริการของเรา
เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคโนโลยีและข้อมูลอัตโนมัติ เช่น :
• Cookies:
จุดมุ่งหมายการใช้ cookies ของเราคือ : (1)
ให้ท่านอยู่ในสถานะล็อกอินหรือให้การแลกเปลี่ยนของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น (2)
วิเคราะห์วิธีการใช้เว็บไซต์และบริการของผู้ใช้งาน รวมไปถึงสถานภาพการใช้งานของเว็บไซต์
และบริการ(ไม่เปิดเผยชื่อ) (3) โฆษณาการบริการ และเว็บไซต์ของเรา
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเราอาจต้องใช้ cookies มามอบการบริการให้ท่าน แม้ปิด cookies
ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานบริการของเรา แต่โปรดระวังท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นบางอย่างได้ เช่น
การล็อกอินอัตโนมัติหรือการตั้งค่าภาษา
• ข้อมูลอัตโนมัติบางอย่าง :
• IP
• ประเภทของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้งาน
• เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการของท่าน
• Identifier ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แอดเดรสของ MAC, IDFA และ/หรือ IMEI
ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
• ประเภทของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน
• ภาษาของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน
• หน้าเพจ และแอดเดรสที่ตรวจสอบ หรือออก
• ประเภทของแพลตฟอร์ม
• จำนวนครั้งที่ท่านคลิกในหน้าเพจ หรือฟังก์ชั่น
• ชื่อโดเมน
• หน้าล็อกอิน
• ลำดับการเข้าชมของหน้าเพจ และหน้าเพจเหล่านี้
• ระยะเวลาที่ท่านใช้ในหน้าเพจที่กำหนด
• สถานะของเกมส์, วันที่ และเวลาของเว็บไซต์ หรือกิจกรรมในเกมส์ของเรา
ข้อมูลข้างต้นอาจเชื่อมต่อกับ ID ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค, ID บนแพลตฟอร์มของฝ่ายที่สาม หรือ ID
ของการบริการ และเว็บไซต์
ขณะท่านลงทะเบียน, ล็อกอิน, เติมเงิน หรือเปิด TICKET ใน HELP เราอาจรวบรวม IP แอดเดรสของท่าน
และใช้ในการสรุป, วิเคราะห์เท่านั้น เช่นตรวจสอบว่าในบางช่องทาง
มีการฉ้อโกงของจำนวนผู้ใช้งานหรือไม่หรือวิเคราะห์แหล่งที่มาของผู้ใช้งาน
• ข้อมูลการชำระเงิน
ท่านอาจมีโอกาสเติมเงินหรือซื้อไอเท็มภายในเกมส์ของเว็บไซต์ และบริการของเรา
เพื่อให้การซื้อเป็นไปได้อย่างราบรื่นระบบเติมเงินฝ่ายที่สามของเราอาจรวบรวมข้อมูลชำระเงินจากท่าน
รวมไปถึงที่อยู่ อีเมลแอดเดรส และข้อมูลบัญชีของท่าน (เช่น หมายเลขบัตร รหัสผ่าน)
แต่เราจะไม่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ของท่าน
จะใช้เพียงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งใช้ในการเติมเงินเท่านั้นเช่น ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ และสินค้าที่ซื้อ เพื่อทำการสั่งซื้อของท่านให้เสร็จสิ้น(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
"ข้อมูลนอกเหนือด้านการเงิน")หากท่านเติมเงินผ่านแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามข้อมูลนอกเหนือด้านการเงินอาจถูกรวบรวมโดยเรา
ท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของฝ่ายที่สามนี้เพราะนโยบายนี้เป็นผลกับการชำระเงินผ่านฝ่ายที่สามของท่าน
• อื่น ๆ :
หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจจะยังรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ของท่าน
: • ประเทศของท่าน
• ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน
ขณะใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา ท่านอาจได้ใช้ฟังก์ชั่นสนทนากับผู้เล่นอื่น ครอบคลุมไปถึง :
• เว็บบอร์ด กระดานข่าว
• แสดงความคิดเห็นต่อผู้เล่นอื่น หรือประกาศของเกมส์
• ส่งข้อความ หรือเชิญผู้เล่นอื่นผ่านเว็บไซต์ หรืออีเมลของเรา
• สนทนากับผู้เล่นอื่น
• โพสต์รูปภาพต่าง ๆ
ข้อความและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้ฟังก์ชั่นข้างต้นของท่านจะมีเราเป็นผู้จัดเก็บและจัดบำรุง
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเรา
หากท่านติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เรายังจะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ID ของท่าน
กิจกรรมภายในเกมส์ของท่าน เนื้อหาสนทนาของท่านกับฝ่ายบริการลูกค้า และเนื้อหาต่าง ๆ
ที่ท่านใช้ร่วมกับเรา
หากท่านแจ้งเบอร์มือถือ หรือ Identifier
ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารของท่านเพื่อให้เราสามารถมอบการบริการให้ท่านได้ เช่น SMS
ข้อมูลที่ท่านให้มาก็จะถูกบันทึกไว้เช่นกัน
5. เรารวบรวมข้อมูลใดผ่านผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามบ้าง?
หากท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของเราผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือฝ่ายที่สาม
เราสามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านในสถานภาพต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ :(หนึ่ง) เว็บไซต์
หรือบริการที่ท่านเยี่ยมชมหรือใช้งาน (สอง) นโยบายและข้อตกลงของผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค
หรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม (สาม)การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน
(สี่)การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเพื่อนของท่าน
ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้:
• ชื่อ และนามสกุลของท่าน
• รูปภาพข้อมูลส่วนตัว หรือแอดเดรสของท่าน
• ID โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ ID แพลตฟอร์มฝ่ายที่สามของท่าน
• ID โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ ID แพลตฟอร์มฝ่ายที่สามของเพื่อนของท่านรวมไปถึงข้อมูลสาธารณะต่าง

• อีเมลล็อกอินที่ใช้ขณะลงทะเบียนสมัครโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม
• ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน หรือตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการของเรา
• เพศของท่าน
• วันเกิด และ/หรือ อายุของท่าน
• ข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเผยบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม และ/หรือ
• ID ของแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามที่ท่าน หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คของท่านใช้ร่วมกับ LUNKEIGAME
ท่านสามารถเช็คข้อมูลที่เกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม
หากท่านใช้บริการของเราผ่านบัญชีของฝ่ายที่สามเราอาจรวบรวมชื่อบัญชี
หรือข้อมูลรูปลักษณ์ของบัญชีฝ่ายที่สามนี้ของท่าน แต่รายชื่อเพื่อน อีเมล ฯลฯ
ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบัญชีฝ่ายที่สามนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามข้างต้น
6. หากท่านไม่ยินยอมที่จะมอบข้อมูลบางอย่างให้เราหรือท่านไม่ยินยอมให้เราจัดการ ส่ง หรือ
บันทึกข้อมูลส่วนตัวของท่านจะต้องทำอย่างไร?
โปรดระวัง ขณะให้บริการเราต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของท่าน
เราจึงจะสามารถให้บริการต่อได้แต่หากท่านไม่ให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลประเภทนี้ล่าช้า
อาจส่งผลต่อบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือส่งผลกระทบด้านลบต่อการใช้บริการของเรา
เช่นขณะท่านติดตามเกมส์ของเรา เราอาจต้องใช้เบอร์มือถือของท่าน
มิเช่นนั้นอาจทำให้ท่านไม่สามารถติดตามได้สำเร็จ
ยิ่งไปกว่านี้ท่านอาจต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน
หรือเบอร์โทรศัพท์ขณะแสดงตัวตนเมื่อลืมรหัสผ่าน หรือทำการใด ๆ
เกี่ยวกับบัญชีแต่หากท่านไม่ให้ข้อมูล
หรือให้ข้อมูลประเภทนี้ล่าช้าอาจทำให้เราต้องยืดเวลาทำรายการบัญชีของท่านออกไปหากท่านมีความประสงค์ที่จะทราบว่าเราต้องการข้อมูลใดจากท่านบ้าง ขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียด
7. เราแชร์ข้อมูลที่ได้รับจากท่านกับแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามหรือไม่?
เราจะไม่มอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ฝ่ายที่สาม แต่หากต้องมอบให้เราจะขออนุญาตจากท่านก่อน
พร้อมเซ็นข้อตกลงยินยอม
หรือเพิ่มข้อตกลงที่เป็นความลับเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่รั่วไหลออกไป
เราอาจรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่ไม่แสดงตัวตนแก่ฝ่ายที่สาม แต่ไม่วิเคราะห์ โฆษณา หรือทำการใดๆ
ที่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจต่อผู้ใช้งาน
แต่หากเกิดสถานการณ์เหล่านี้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านให้ฝ่ายที่สามได้ :
• ได้รับการยินยอมจากท่าน
• หากท่านโต้ตอบกับผู้เล่นภายในเว็บไซต์ และบริการของเรา ID ของท่าน
รายละเอียดกิจกรรมภายในเกมส์ของท่าน
ช่องทางติดต่อของท่านและรูปภาพของท่านอาจถูกเปิดเผยให้ผู้เล่นเหล่านี้
• ขณะโฆษณาเผยแพร่ เราอาจเปิดเผยข้อมูลผลงาน, ข้อมูลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านการจำแนก,
ข้อมูลทางเทคนิคบางอย่าง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ และบริการ
นอกจากนี้ขณะโฆษณาเผยแพร่ อาจมีการใช้ cookies, beacons และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ
• เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านกฏหมาย การสืบสวน หรือการร้องเรียน
• หากเราเห็นว่าคุกคามสิทธิประโยชน์ของเรา
ฝ่ายที่สามหรือสาธารณะชนหรือมีความเป็นไปได้ที่จะผิดกฏหมาย
ขณะบริหารเว็บไซต์และบริการของเรา เราอาจต้องมอบหมายให้ฝ่ายที่สามช่วยดูแลเช่น การชำระเงิน
การวิเคราะห์ อีเมล และบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยเราปรับปรุง และให้บริการเว็บไซต์และการบริการ
เราจึงต้องอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้ฝ่ายเหล่านั้น แต่เราจะเซ็นหนังสือสัญญาเพื่อให้ฝ่ายนั้น ๆ
เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและเป็นตัวแทนเราใช้ข้อมูลเหล่านี้

8. เราใช้งานข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไรและมีวัตถุประสงค์ใด?
ในความเป็นจริงแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อมอบการบริการให้ท่าน
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเรา เช่น เราอาจใช้เบอร์ติดต่อของท่านกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย
(เพื่อส่งข้อความและของกำนัลต่าง ๆ ) แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวที่ได้มาจากท่าน
หากเราต้องการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ฝ่ายที่สามที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการยินยอมของท่านเราจะขออนุญาตจากท่านก่อน
เราจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อให้ผู้เล่นได้รับอรรถรสที่ดีกว่าขณะเล่นเกมส์ :
• บริหาร และปรับปรุงบริการ เว็บไซต์ของเรา และอรรถรสของผู้เล่นของเรา
• สร้างบัญชีภายในเกมส์ของท่าน และยินยอมให้ท่านเล่นเกมส์ของเรา
• แยกแยะ และติดต่อผู้เล่น เพื่อมอบการบริการที่ดีกว่า
• ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เล่นด้วยกัน
• สนับสนุนด้านเทคโนโลยี และตอบคำถามของผู้เล่น
• ช่วยเหลือเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง หรือการทำการใด ๆ ที่ผิดกฏหมาย
และปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการของเรา
• จัดการ และโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ
• แจ้งข้อมูลการอัปเดตภายในเกมส์ ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ แก่ผู้เล่น
• แจกรางวัล สำรวจ จับรางวัล แข่งขัน หรือกิจกรรมโฆษณาต่าง ๆ
ที่มีเราหรือพันธมิตรทางเชิงการค้าเป็นผู้สนับสนุน
• เคารพหน้าที่ทางกฏหมายของเรา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเรา กับท่านหรือผู้เล่นอื่น ๆ
พร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงของเรากับฝ่ายที่สาม และ
• ทำการวิจัย
เราอาจส่งข้อความโปรโมชั่นไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้ หากท่านทิ้งเบอร์มือถือ หรือ Identifier ของ